วิธีสร้างตัวละคร Transgender และ Non-binary ใน The Sims 4

วิธีสร้างตัวละคร Transgender และ Non-binary ใน The Sims 4 1

ปัจจุบัน โลกของเราไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่เพศใดเพศหนึ่ง ใน The Sims 4 ก็เช่นกัน โดยในวันนี้เราจะมาบอกวิธีสร้างตัวละคร The Sims 4 ของเราให้เป็น Transgender หรือ Non-binary ค่ะ สำหรับวิธีการก็ไม่ยาก มาดูพร้อม ๆ กันเลยค่ะว่าต้องตั้งค่าอย่างไรบ้าง

อันดับแรก เราจำเป็นจะต้องเลือกเพศพื้นฐาน เพื่อกำหนดเพศสภาพของซิมส์ ซึ่งผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะให้ซิมส์ของเรามีเพศสภาพเป็นเพศใด ระหว่างหญิง กับชาย

วิธีสร้างตัวละคร Transgender และ Non-binary ใน The Sims 4 3

หลังจากนั้น ให้มาที่ช่อง Customize เพื่อกำหนดคุณลักษณะทางเพศอื่น ๆ เพิ่มเติม โดยในช่อง นี้ เราจะสามารถกำหนดได้ว่า จะให้ซิมส์ของเรามีลักษณะทางกายภาพเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย หากเราเลือกเพศโดยกำเนิดเป็นชาย แต่ลักษณะทางกายภาพเป็นหญิง ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน

More Details หมวดหมู่ Gender มีรายละเอียดให้ปรับแต่ง ดังนี้

วิธีสร้างตัวละคร Transgender และ Non-binary ใน The Sims 4 5

Physical Frame หรือลักษณะทางกายภาพ

 • Masculine สุภาพบุรุษ
 • Feminine สุภาพสตรี

Clothing Preference หรือลักษณะการแต่งกาย

 • Masculine สุภาพบุรุษ
 • Feminine สุภาพสตรี

This Sims will be able to เกมจะให้เราเลือกการสืบพันธุ์

 • Become Pregnant ซิมส์ของเราสามารถตั้งครรภ์ได้
 • Get others pregnant ซิมส์ของเราสามารถทำให้ผู้อื่นตั้งครรภ์ได้
 • Neither ไม่ใช่ทั้งสองอย่าง

More Details หมวดหมู่ Sexual Orientation มีรายละเอียดให้ปรับแต่ง ดังนี้

วิธีสร้างตัวละคร Transgender และ Non-binary ใน The Sims 4 7

This Sim is romantically attracted to ซิมส์ของเรามีความสนใจเชิงโรแมนติกกับเพศใด

 • Men ผู้ชาย
 • Woman ผู้หญิง
 • ทั้งสองช่องนี้ สามารถเลือกและไม่เลือกทั้งคู่ได้

This sim is exploring romantically ซิมส์ของเรากำลังมองหาความสัมพันธ์เชิงโรแมนติกอยู่หรือไม่

 • Yes ใช่
 • No ไม่ใช่
 • หากเลือก ‘ใช่’ ซิมส์ของเราจะมีความสนใจเชิงโรแมนติกกับซิมส์อื่น ๆ และซิมส์อื่น ๆ ก็จะเข้ามาเฟลิร์ตเราด้วยเช่นกัน แต่ถ้าเลือก ‘ไม่’ ซิมส์ของเราจะไม่ได้มองหาความสนใจเชิงโรแมนติกเป็นพิเศษ

This sims is interested in woohoo with ซิมส์ของเราสนใจวู้ฮูกับเพศใด

 • Men ผู้ชาย
 • Women ผู้หญิง
 • ทั้งสองช่องนี้ สามารถเลือกและไม่เลือกทั้งคู่ได้

บทความที่เกี่ยวข้อง

คำตอบ